„STEAM SAVAITĖ BORUŽĖLIŲ GRUPĖJE“

Vaikai yra smalsūs, nuolat besimokantys, turintys natūralų poreikį tyrinėti ir kurti. STEAM idėjos svarbios sudarant sąlygas vaikams geriau ir giliau pažinti pasaulį, fantazuoti, kurti ir klausinėti.

Gegužės 3-7 dienomis Boružėlių grupėje vyko STEAM savaitė. Grupės aplinkoje vaikai galėjo laisvai tyrinėti, konstruoti, eksperimentuoti ir kūrybiškai veikti kasdieninėje veikloje. Ugdomosiose veiklose metu taikyti STEAM  metodikos elementai, formuojantys tvarią mąstyseną, skatinantys savaiminį, aktyvų, patirtimi grindžiamą mokymąsi, vaikų kūrybiškumą, lankstų problemų sprendimą. Vaikučiai tyrinėjo spalvas, vandenį, aliejų, druską, marmuro ir maistinius dažus, skutimosi putas, popierių, įvairius indelius, pieną, muilą ir kitus produktus. Eksperimentų metu tyrinėjo, kaip šie dalykai veikia tarpusavyje, kas atsitinka, kaip jie susilieja kartu.

Vaikai įvairių veiklų metu įgytas žinias pritaikė praktiškai ir  patys išsiaiškino, kaip viskas veikia iš tikrųjų, sprendė problemas, aktyviai bendravo bei bendradarbiavo vieni su kitais. Mokytojos parūpino reikiamų priemonių, skatino vaikus drąsiai, savitai realizuoti savo sumanymus, ugdė jų  savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, gebėjimą planuoti ir įgyvendinti eksperimentus nuo pradžios iki galo, spręsti procese kylančias problemas.

Žana Adamait, Julija Ščetinina, Alfreda Kozlovska

 

Įrašas paskelbtas temoje Be kategorijos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Parašykite komentarą