Bitutės

Grupėje dirba:

auklėtojos:

H. Junevičienė

M. Dorniak

auklėtojos padėjėja:

J. Bobina