Boružėlės

Grupėje dirba:

auklėtojos

Ž. Adamait

I. Jasinskaja

auklėtojos padėjėja:

A. Kozlovska