Naudingos nuorodos

NAUDINGOS NUORODOS

Šalčininkų miesto savivaldybės administracija        http://www.salcininkai.lt

Švietimo ir mokslo ministerija                                     http://www.smm.lt

Švietimo ir mokslo institucijos                                     http://www.aikos.smm.lt

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras  http://www.sppc.lt

Vaiko raidos centras                                                      http://www.raida.lt

Paramos vaikams centras                                             http://www.pvc.lt/lt/

VŠĮ „Vaikų linija“                                                            http://www.vaikulinija.lt

Asociacija „Kitoks vaikas“                                             http://www.kitoksvaikas.lt

Mokytojų kompetencijos centras                                http://www.mkc.lt

Ugdymo plėtotės centras                                              http://www.upc.smm.lt

Švietimo informacinių technologijų centras            http://www.ipc.lt

VŠĮ „Vaiko namas“                                                        http://www.children.lt

Savaitraštis „Dialogas“                                                 http://www.dialogas.com

Nemokama  internetinė biblioteka                            www.nemokamosknygos.lt

Viskas, kas aktualu šeimai:

http://www.mususeima.lt

http://www.augink.lt

http://www.geramama.lt

http://www.seimoms.lt

http://www.ikimokyklinis.lt

Nemokamos elektroninės knygos                            http://www.knygos.lt