Papugėlės

Grupėje dirba:

auklėtojos:

L. Stasilo

S. Kijakovska

auklėtojos padėjėja:

M. Ščerbo