Priėmimo į lopšelį-darželį tvarka

Į lopšelį-darželį „Pasaka“ vaikai priimami remiantis Šalčininkų  rajono savivaldybės tarybos  2022 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-777 patvirtintu „Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo  į Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašo“ tėvai pildo prašymus elektroniniu būdu IS adresu http://svietimas.salcininkai.lt/ arba  per Elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt

Priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais.

Sutrikus sistemos veiklai prašymai priimami lopšelyje- darželyje.