Priėmimo į lopšelį-darželį tvarka

Vaikai į darželio grupes priimami tėvams (vaiko globėjams) pateikus prašymą įstaigos direktorei. Prašyme nurodoma:

Vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;

Pageidaujamas vaiko priėmimo į grupę laikas, kitos pageidaujamos paslaugos;

Duomenys ryšiams su tėvais, (vaiko globėjais);

Prie prašymo vaiko gimimo liudijimo kopija, sveikatos pažyma, kiti dokumentai, patvirtinantys  teisę į lengvatas.

Grupės komplektuojamos iki mokslo metų pabaigos, jeigu yra laisvų vietų, jos gali būti komplektuojamos visus metus.

Laisvos vietos 2018 metais:

Darželinės grupės:  9      vietos

Lopšelinės grupės:     4   vietos